O nama

Kako je nastala ideja za stvaranjem tvrtke, koji su ciljevi tvrtke i kakvu vrijednost nudi, u odnosu na konkurente.

Rad savjetnika na polju tehničke IT sigurnosti popraćen je mnogim izazovima, od kojih se većina svodi na ostajanje u toku sa njegovim brzim i stalnim promjenama (tj. rastom). To se, najčešće, ne odnosi samo na konzultante, već i na profesije s kojima komuniciraju i čiji učinak uvelike utječe na njihove vlastite rezultate (npr. odjeli prodaje, ljudskih resursa, rukovodstva).

Konzultant koji nije u stanju ostati u toku sa ovim sve većim područjem, brzo rezultira zastarjelim znanjem/vještinama. Navedeno stanje implicira isporuku nekonkurentnih/netraženih usluga (tj. usluga niže kvalitete).

Iz perspektive ostalih spomenutih profesija, nedostatak znanja i razumijevanja za ovo područje i njegove zahtjeve rezultira nemogućnošću donošenja odluka s informiranog, realnog i objektivnog stajališta, već s čisto subjektivnog. Takvo stanje, gotovo isključivo, rezultira lošim odlukama i dodatnim stresom, s kojim odjel isporuke usluga (tj. konzultanti) mora izaći na kraj, povrh samog rada na području, koje je samo po sebi stresno:
– nedostatak odgovarajućeg znanja u odjelu prodaje često rezultira loše prodanim projektima, što uvijek rezultira dodatnim poslom/stresom za odjel pružanja usluga
– nedostatak odgovarajućeg znanja u odjelu za ljudske resurse često rezultira, kako propuštenim mogućnostima zapošljavanja dobrih, tako i ne izbjegavanjem zapošljavanja loših kandidata, što, u oba slučaja, rezultira neproduktivnim/nepoželjnim radnim okruženjem, što negativno utječe na učinak odjela pružanja usluga
– naposlijetku, nedostatak odgovarajućeg znanja u odjelu rukovodstva vrlo često rezultira time da vodstvo nije u stanju identificirati i riješiti spomenute probleme na razini tvrtke (npr. loš učinak u drugim odjelima), što rezultira znatno lošijim radnim uvjetima, za odjel pružanja usluga, nego što bi oni, realno, trebali biti

Uz spomenute probleme, radna okruženja, koja rade u opisanim uvjetima, najčešće postavljaju nerealne ciljeve i rokove, što odjelu pružanja usluga dodatno doprinosi razinama stresa, koje su već dosegle maksimum.
Sveukupno, takva radna okruženja obično brzo rezultiraju sagorijevanjem njene radne snage, što dovodi do velike fluktuacije iste, što, pak, dugoročno, šteti tvrtki.

U svrhu rješavanja svih, gore navedenih, problema, osnovan je Lighthouse IT Security (u kolovozu 2020.). Ukratko, Lighthouse IT Security je usredotočen na pružanje visokokvalitetnih usluga penetracijskog ispitivanja, isporučenih od strane višeg tehničkog savjetnika za IT sigurnost.

Kako bi riješile problem potrebe za održavanjem znanja/vještina/kompetencija ažurnim, s ovim brzo razvijajućim područjem, tvrtke reagiraju na različite načine. Ovoj aktivnosti (u njenim raznim oblicima) većina ih dodjeljuje između 0% i 5% ukupnog radnog vremena. Tvrtke s razvijenijom sviješću i razumijevanjem, za navedenu problematiku, dodjeljuju između 20% i 25% ukupnog radnog vremena. Praksa je pokazala da, za pružanje smislenih usluga (tj. usluga visoke kvalitete) na ovom području, koje se brzo mijenja, čak ni dodjeljivanje 25%, od ukupnog radnog vremena, nije dovoljno.
Lighthouse IT Security je znatno usredotočen na kontinuirano usavršavanje (50%), kroz samostalno učenje, tečajeve/certifikaciju i razne projekte, kako bi svojim klijentima bio u stanju pružiti smislene/visokokvalitetne usluge (50%).

U svrhu rješavanja problema loše prodanih projekata, svakom se projektu pristupa pojedinačno, te ga se tako i procjenjuje. Ukoliko se postigne sporazum, koji ide u korist objema stranama, za svaki pojedini projekt obavlja se priprema, u svrhu ispunjavanja preduvjeta za pružanje visokokvalitetne usluge. Po isporuci i dovršavanju projekta, umjesto izravnog prelaska na sljedeći projekt, slijedi odmor, u svrhu oporavljanja/izbjegavanja sagorijevanja (izuzetak je zadnji kvartal).

Još jedan cilj, rješavanja spomenutih konzultantskih problema, je osiguravanje dugoročne konkurentnosti na tržištu EU, kroz kontinuirano fokusirano ulaganje i izgrađivanje, rezultat čega je, kao što je već spomenuto, pružanje i isporuka usluga penetracijskog ispitivanja visoke kvalitete.
Dugoročni cilj tvrtke je pružanje i isporuka specijaliziranih usluga penetracijkih ispitivanja premium kvalitete, na globalnoj razini.