O nama

Kako je nastala ideja za stvaranjem tvrtke, koji su ciljevi tvrtke i kakvu vrijednost nudi, u odnosu na konkurente.

Rad savjetnika na polju tehničke IT sigurnosti popraćen je mnogim izazovima, od kojih se većina svodi na ostajanje u toku sa njegovim brzim i stalnim promjenama (tj. rastom). Unutar organizacije, osim konzultanata, lanac isporuke usluge također uključuje druge odjele (npr. prodaja, ljudski resursi, rukovodstvo). To implicira da su i druge profesije pod utjecajem tog uvjeta.

Iz perspektive ostalih spomenutih profesija, nedostatak znanja i razumijevanja za ovo područje i njegove zahtjeve rezultira nemogućnošću donošenja odluka s informiranog, realnog i objektivnog stajališta, već sa čisto subjektivnog. Takvo stanje, gotovo isključivo, rezultira lošim odlukama. Tipični scenariji i implikacije, po odjelu, su sljedeći:
– nedostatak odgovarajućeg znanja u odjelu prodaje često rezultira loše prodanim projektima, što uvijek rezultira dodatnim poslom/stresom za konzultante
– nedostatak odgovarajućeg znanja u odjelu za ljudske resurse često rezultira, kako propuštenim mogućnostima zapošljavanja dobrih, tako i ne izbjegavanjem zapošljavanja loših kandidata, što, u oba slučaja, rezultira neproduktivnim/nepoželjnim radnim okruženjem, što negativno utječe na učinak konzultanata
– naposlijetku, nedostatak odgovarajućeg znanja u odjelu rukovodstva vrlo često rezultira time da vodstvo nije u stanju identificirati i riješiti spomenute probleme na razini tvrtke (npr. loš učinak u drugim odjelima), što rezultira znatno lošijim radnim uvjetima za konzultante, nego što bi oni, realno, trebali biti
Isporuka usluge, koja je oblikovana pod navednim uvjetima, uvijek rezultira dodatnim stresom, sa kojime konzultanti moraju izaći na kraj (povrh samog rada na području, koje je samo po sebi stresno). Navrh toga, ciljevi i rokovi najčešće bivaju nerealno postavljani, što dodatno doprinosi razinama stresa, koje su već dosegle maksimum.
Sve u svemu, takva radna okruženja obično brzo rezultiraju sagorijevanjem njegove radne snage, što dovodi do velike fluktuacije iste, što, pak, dugoročno šteti tvrtki.

Znanje/vještine konzultanta, koji nije u stanju ostati u toku sa ovim stalno rastućim područjem, ubrzo postaje zastarjelo, što implicira isporuku usluga niže kvalitete. Dugoročno, takvo stanje rezultira postajanjem nekompetitivnim na tržištu.
Kako bi riješile problem potrebe održavanja znanja/vještina/kompetencija ažurnim, s ovim brzo razvijajućim područjem, tvrtke reagiraju na različite načine. Ovoj aktivnosti (u njenim raznim oblicima) većina ih dodjeljuje između 0% i 5% ukupnog radnog vremena. Tvrtke s razvijenijom sviješću i razumijevanjem za navedenu problematiku dodjeljuju između 20% i 25% ukupnog radnog vremena. Praksa je pokazala da ostvarivanje pružanja smislenih usluga (tj. usluga visoke kvalitete) na ovom brzo mijenjajućem području, zahtijeva više od 25% ukupnog radnog vremena.

U svrhu rješavanja svih gore navedenih problema, osnovan je Lighthouse IT Security (kolovoz 2020.). Ukratko, Lighthouse IT Security je usredotočen na pružanje visokokvalitetnih konzultantskih usluga tehničke IT sigurnosti, isporučenih od strane višeg tehničkog savjetnika za IT sigurnost.

U svrhu rješavanja problema loše prodanih projekata, svakom projektu pristupa se pojedinačno, te ga se tako i procjenjuje. Ukoliko se postigne sporazum, koji ide u korist objema stranama, za svaki pojedini projekt obavlja se priprema, u svrhu ispunjavanja preduvjeta za pružanje visokokvalitetne usluge. Po isporuci i dovršavanju projekta, umjesto izravnog prelaska na sljedeći projekt, slijedi odmor, u svrhu oporavljanja/izbjegavanja sagorijevanja (izuzetak je zadnji kvartal).
U svrhu rješavanja problema ostajanja u toku sa znanjem/vještinama/kompetencijama, Lighthouse IT Security je znatno usredotočen na kontinuirano usavršavanje (50%), kroz samostalno učenje, tečajeve/certifikaciju i razne projekte, kako bi svojim klijentima bio u stanju pružiti visokokvalitetne usluge (50%).

Dugoročni cilj tvrtke je pružanje i isporuka specijaliziranih usluga tehničke IT sigurnosti premium kvalitete, na globalnoj razini.